PN-EN 40-3-1:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obciążenia charakterystyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono obciążenia do projektowania słupów oświetleniowych. Norma ma zastosowanie do słupów oświetleniowych o wysokości nominalnej (łącznie z ewentualnym wspornikiem) nie przekraczającej 20 m. W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono specjalnych elementów konstrukcyjnych służących mocowaniu znaków, przewodów itd.
Norma zasadniczo nie obejmuje wymagań dla słupów oświetleniowych z materiałów innych niż beton, stal, aluminium czy kompozyty polimerowe, a więc w szczególności wymagań dla słupów drewnianych, plastikowych i żeliwnych. Dodatkowe wymagania dla słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknem szklanym podano w Załączniku B do EN 40-7:2002.
Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania związane z ustalaniem obciążeń poziomych od wiatru. Norma nie obejmuje bezpieczeństwa biernego i właściwości słupa przy uderzeniu pojazdem, które to zagadnienia są przedmiotem dodatkowych wymagań (patrz EN 12767).

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-3-1:2013-06 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obciążenia charakterystyczne
Data publikacji 29-09-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-3-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 40-3-1:2004 - wersja polska
ICS 93.080.40