PN-EN 40-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania ogólne i wymiary

Zakres

Podano wymagania i wymiary dla słupów oświetleniowych, wsporników, komór głównych, tras kablowych i przyłączy uziemienia, mające zastosowanie do słupów bezwspornikowych, nie wyższych niż 20 m, w latarniach z oświetleniem górnym oraz do słupów ze wspornikami, nie wyższych niż 18 m w latarniach z oświetleniem bocznym. Określono właściwości użytkowe wynikające z wymagań podstawowych dotyczących nośności na obciążenie poziome (wiatr) oraz właściwości użytkowe przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne), w nawiązaniu do wymagania podstawowego nr 4: Bezpieczeństwo użytkowania i korespondujących z nim metod badawczych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 40-2:2005/Ap1:2006P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-2:2005 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania ogólne i wymiary
Data publikacji 10-10-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 40-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 40-2:2002 - wersja niemiecka
ICS 93.080.40
Elementy dodatkowe PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006P