PN-EN 40-6:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe -- Wymagania

Zakres

Określono wymagania dla aluminiowych słupów oświetleniowych. Podano wymagania dotyczące materiałów i kontroli zgodności (znak CE). Ma zastosowanie do słupów z latarniami wierzchołkowymi nie wyższych niż 20 m oraz do słupów z latarniami wierzchołkowymi nie wyższych niż 18 m. Norma określa właściwości użytkowe związane z nośnością i bezpieczeństwem biernym

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 40-6:2004P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-6:2004 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe -- Wymagania
Data publikacji 31-08-2004
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-6:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 40-6:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.40