PN-EN 40-4:2008 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego

Zakres

Określono wymagania dla zbrojonych i sprężonych betonowych słupów oświetleniowych. Niniejsza norma dotyczy słupów o wysokości do 20 m z latarniami umieszczonymi na wierzchołku słupa i słupów o wysokości do 18 m z latarniami umieszczonymi na wspornikach. Niniejszy dokument określa: a) właściwości użytkowe związane z wymaganiami podstawowymi dotyczącymi wytrzymałości na obciążenia poziome (obciążenia wiatrem), określanej zgodnie z EN 40-3; b) zachowanie się kolumny pod wpływem uderzenia pojazdem (bezpieczeństwo bierne) określane zgodnie metodami badań zawartymi w niniejszej normie lub innych dostępnych normach europejskich

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-4:2008 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego
Data publikacji 04-02-2008
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 40-4:2005 [IDT], EN 40-4:2005/AC:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 40-4:2006 - wersja angielska, PN-EN 40-4:2006/AC:2006 - wersja angielska
ICS 93.080.40