PN-EN 40-3-2:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja -- Weryfikacja za pomocą badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania związane z weryfikacją za pomocą badań projektów słupów oświetleniowych ze stali, aluminium, żelbetu i kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami. Określono w niej rodzaje badań, ale nie uwzględniono badań w celu kontroli jakości. Norma ma zastosowanie do słupów nie wyższych niż 20 m (wliczając wsporniki). Nie obejmuje ona specjalnych elementów konstrukcyjnych służących mocowaniu znaków, przewodów itd. W niniejszej normie podano uproszczone metody badań stalowych i aluminiowych słupów oświetleniowych, odsyłając w przypadku słupów żelbetowych do EN 40-4 oraz do EN 40-7 w przypadku słupów z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami. UWAGA Szczegółowe procedury badań patrz EN 1990:2002, Załącznik D. Norma nie obejmuje wymagań dla słupów oświetleniowych z materiałów innych niż beton, stal, aluminium, lub kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami (jak np. drewno, plastik, żeliwo). Norma zawiera wymagania związane z ustalaniem obciążeń poziomych od wiatru. Norma nie obejmuje bezpieczeństwa biernego i właściwości słupa przy uderzeniu pojazdem, które to zagadnienia są przedmiotem dodatkowych wymagań (patrz EN 12767).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-3-2:2013-06 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja -- Weryfikacja za pomocą badań
Data publikacji 16-10-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-3-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 40-3-2:2004 - wersja polska
ICS 93.080.40