PN-EN 303-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa i oszczędnego zużycia energii kotłów, wykonanych z korpusu wg PN-EN 303-1 i palnika nadmuchowego wg PN-EN 676, o mocy nominalnej do 1000 kW. Podano definicje 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 303-3:2002/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 303-3:2002 - wersja polska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-3:1998 [IDT]
Dyrektywa 2009/142/EC
ICS 91.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 303-3:2002/A2:2005P, PN-EN 303-3:2002/AC:2007P