PN-EN 303-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska odnosi się do kotłów stosowanych do centralnego ogrzewania (kotły grzewcze) z palnikami ze sztucznym nadmuchem o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 1 000 kW, które są użytkowane z podciśnieniem (kotły z naturalnym ciągiem) lub z nadciśnieniem (kotły nadciśnieniowe) w komorze spalania, zgodnie z instrukcją producenta kotła.
Niniejsza Norma Europejska podaje niezbędną terminologię, wymagania dotyczące materiałów i ich sprawdzania oraz oznakowania kotłów grzewczych.
Szczegółowe wymagania dotyczące kotłów, które mogą być użytkowane w układzie otwartym są zawarte w EN 303-4.
Wymagania niniejszej normy stosuje się do kotłów grzewczych badanych na autoryzowanych stanowiskach.
Kotły zgodnie z tą normą, są przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, w których nośnikiem ciepła jest woda, a maksymalna dopuszczalna temperatura robocza jest ograniczona do 100 ° C. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 8 bar.
Dla kotłów i podgrzewaczy wody (zasobnikowych lub przepływowych) norma ta ma zastosowanie tylko do tych części, które są niezbędne do eksploatacji kotła grzewczego (część grzewcza).
Niniejsza norma nie ma zastosowania do kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi, kotłów na paliwa stałe i kotłów z palnikami odparowującymi olej. W odniesieniu do tych kotłów istnieją dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 303-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie
Data publikacji 11-10-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15034:2006/AC:2008 - wersja angielska, PN-EN 15034:2006 - wersja angielska, PN-EN 303-1:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 303-1:2000 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.140.10