PN-EN 82079-1:2013-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe

Zakres

W niniejszej części IEC 82079 przedstawiono zasady ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące tworzenia projektu i redagowania wszelkich typów instrukcji użytkowania niezbędnych lub przydatnych dla użytkowników produktów wszelkiego rodzaju, od małych produktów, takich jak puszka farby, po wielkogabarytowe lub wysoce złożone produkty, takie jak duże maszyny przemysłowe, gotowe do użytku fabryki lub budynki.
UWAGA Termin „produkt” zdefiniowany w pkt 3.29 odnosi się do produktów konsumenckich oraz tych, które nie są przeznaczone dla konsumentów, produktów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych, mechanicznych i innych.
Niniejsza część adresowana jest do wszystkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie instrukcji użytkowania, np.:
• dostawców, autorów dokumentacji technicznej i ilustracji do niej, projektantów oprogramowania, tłumaczy lub innych osób biorących udział w formułowaniu i tworzeniu takich instrukcji użytkowania;
Niniejsza część IEC 82079 nie zawiera niezmiennego wykazu informacji, które należy zawrzeć w dokumentacji dołączanej do produktu. Nie jest to oczywiście możliwe, jako że niniejsza część ma zastosowanie do wszystkich typów produktów. Ilość wymaganych informacji będzie zależeć od rodzaju produktu, jego złożoności oraz umiejętności użytkowników docelowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 82079-1:2013-05 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe
Data publikacji 03-09-2014
Data wycofania 15-09-2020
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza EN 82079-1:2012 [IDT], IEC 82079-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62079:2002 - wersja angielska
ICS 01.110, 29.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09 - wersja angielska