PN-EN ISO 20607:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi – Ogólne zasady opracowywania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla producentów maszyn dotyczące opracowywania związanych z bezpieczeństwem części instrukcji obsługi maszyny.
Niniejszy dokument:
 zawiera kolejne wykazy wymagań ogólnych dotyczących informacji o użytkowaniu, w stosunku do tych zawartych w ISO 12100:2010, 6.4.5 oraz
 dotyczy treści odnośnie bezpieczeństwa, odpowiedniego układu i przedstawiania treści instrukcji obsługi z uwzględnieniem wszystkich faz „życia” maszyny.
UWAGA 1 Strategia zmniejszania ryzyka związanego z maszyną jest określona w ISO 12100:2010, Rozdział 6 i obejmuje rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie, stosowanie technicznych środków ochronnych i uzupełniających środków ochronnych, jak również informacje dotyczące użytkowania.
UWAGA 2 W Załączniku A zamieszczono tablicę, w której przedstawiono powiązanie ISO 12100:2010, 6.4 z niniejszym dokumentem.
UWAGA 3 Informacje dotyczące układu i opracowania wszelkiego rodzaju instrukcji użytkowania są zawarte w IEC/IEEE 82079-1.
W niniejszym dokumencie ustalono zasady, których przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia informacji dotyczących ryzyka resztkowego.
W niniejszym dokumencie nie zawarto wymagań dotyczących deklarowania emisji hałasu i drgań.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania w odniesieniu do maszyn wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20607:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi – Ogólne zasady opracowywania
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 20607:2019 [IDT], ISO 20607:2019 [IDT]
ICS 13.110