PN-EN ISO 20607:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi -- Ogólne zasady opracowywania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania stawiane producentowi maszyny dotyczące przygotowania związanych z bezpieczeństwem części instrukcji obsługi maszyn.
Niniejszy dokument:
— zawiera wymagania dodatkowe w stosunku do ogólnych wymagań, na temat informacji dotyczących użytkowania podanych w ISO 12100:2010, 6.4.5; oraz
— dotyczy treści związanej z bezpieczeństwem, odpowiedniej struktury i prezentacji instrukcji obsługi, z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu życia maszyny.
UWAGA 1 Strategię zmniejszania ryzyka w odniesieniu do maszyny podano w ISO 12100:2010, Rozdział 6, i obejmuje ona rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie, stosowanie technicznych środków ochronnych i uzupełniających środków ochronnych, jak również informacje dotyczące użytkowania.
UWAGA 2 Załącznik A zawiera tablicę powiązania ISO 12100:2010, 6.4 z niniejszym dokumentem.
UWAGA 3 Informacje dotyczące koncepcji i przygotowania instrukcji są zasadniczo dostępne w IEC/IEEE 82079-1.
W niniejszym dokumencie ustanowiono zasady, które są niezbędne do dostarczenia informacji dotyczących ryzyka resztkowego.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących deklaracji emisji hałasu i drgań.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20607:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi -- Ogólne zasady opracowywania
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 20607:2019 [IDT], ISO 20607:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 13.110