PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części Normy Międzynarodowej 82079 przedstawiono zasady i wymagania ogólne dotyczące informacji nt. eksploatacji produktów.

Informacje dotyczące eksploatacji są:

• konieczne dla bezpiecznej eksploatacji produktu;
• pomocne w efektywnej i skutecznej eksploatacji produktu; i
• często konieczne w celu wypełnienia zobowiązań rynkowych, prawnych i regulacyjnych.

Produkty obejmują np.:

• produkty przemysłowe (np. aparaturę, komponenty, urządzenia i wyposażenie);
• produkty konsumenckie (np. Sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia audio-wizualne, urządzenia komunikacyjne, oraz produkty zrób to sam);
• urządzenia medyczne, sprzęt i systemy;
• złożone systemy systemów (np. Zakłady przemysłowe, rafinerie, wytwórnie i centra danych);
• środki transportu (np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, statki i samoloty);
• oprogramowanie użytkowe (np. oprogramowanie biurowe i aplikacje webowe);
• oprogramowanie dla systemów automatycznego sterowania i obsługi; oraz
• usługi techniczne.

Informacje dotyczące eksploatacji produktów mają zastosowanie do faz cyklu życia produktu, takich jak transport, montaż, instalacja, uruchomienie, praca, rozwiązywanie problemów, utrzymanie, naprawa, wycofanie z eksploatacji, oraz wywóz, jak również odpowiednich zadań wykonywanych przez wykwalifikowane i niewykwalifikowane osoby.

W niniejszym dokumencie przedstawiono powszechne i fundamentalne aspekty, które stanowią wiążące i ogólne ramy dla przyszłych dodatkowych części tego dokumentu.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do informacji dotyczących eksploatacji, niezależnie od tego czy są dostarczane w formie elektronicznej czy też drukowanej, dla przykładu:

• informacji serwisowych dla aparatury, dostarczanych jako plik PDF do pobrania w sieci przez wyszkolonych techników serwisowych;
• informacji dotyczących eksploatacji oprogramowania, dostarczanych elektronicznie wraz z oprogramowaniem jako pomoc online;
• informacji o rozwiązywaniu problemów podczas pracy, na ekranie urządzenia;
• opisu funkcjonalnego urządzeń medycznych w sieci;
• informacji dotyczące montażu, wydrukowane i dostarczane konsumentom w opakowaniu mebla;
• wydrukowanych informacji dotyczących utrzymania automatycznego ekspresu do kawy;

• informacji dotyczących planowania instalacji dla czujnika bezpieczeństwa, dla inżynierów mechanicznych do pobrania przez sieć;
• samouczka dotyczącego produktu jako internetowej pomocy szkoleniowej;
• materiałów do szkoleń produktowych na miejscu; oraz
• etykiety dla personelu transportowego, wydrukowanej na opakowaniu ciężkiego zbiornika bezpieczeństwa.

Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania przez wszystkie strony odpowiedzialne za lub zaangażowane w konceptualizację, tworzenie, utrzymanie, tłumaczenie, lokalizację, integrację treści, produkcję, dostarczanie i ocenę, pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących eksploatacji.

Do stron zainteresowanych informacjami dotyczącymi eksploatacji należą:

• nabywcy i dostawcy produktów;
• menedżerowie z odpowiedzialnością za proces lub produkt;
• właściciele treści i twórcy treści, tacy jak autorzy dokumentacji, twórcy informacji i ilustratorzy;
• tłumacze techniczni, eksperci ds. lokalizacji i terminologii; i
• władze, agencje i upoważnieni eksperci.

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie im powszechnych i fundamentalnych podstaw dla opracowywania informacji dotyczących eksploatacji utrzymanych produktów o wymaganej jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne
Data publikacji 15-09-2020
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza EN IEC/IEEE 82079-1:2020 [IDT], IEC/IEEE 82079-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 82079-1:2013-05 - wersja angielska, PN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 82079-1:2013-05 - wersja polska
ICS 01.110, 29.020