PN-EN 12814-4:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12814-4:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Próba oddzierania

Zakres

Określono wymiary, metodę pobierania i przygotowania próbek do badań, a także warunki badania oddzierania prostopadle do spoiny w celu określenia wytrzymałości na oddzieranie i rodzaju uszkodzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12814-4:2003 - wersja polska
Tytuł Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Próba oddzierania
Data publikacji 08-07-2003
Data wycofania 07-05-2018
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12814-4:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12814-4:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 12814-4:2018-05 - wersja angielska