PN-EN 12814-4:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Badanie oddzierania

Zakres

Niniejszy dokument określa wymiary oraz metodę pobierania i przygotowania próbek do badań, a także warunki wykonania badania oddzierania prostopadle do spoiny w celu określenia odporności na oddzieranie i zachowania przy uszkodzeniu. Badanie oddzierania może być stosowane w połączeniu z innymi badaniami (na przykład badaniem pełzania podczas rozciągania, oceny makroskopowej ...), do oceny wykonania spawanych i zgrzewanych zestawów, wytworzonych z materiałów termoplastycznych. Badania oddzierania mają zastosowanie do zachodzących na siebie elementów, spawanych i zgrzewanych, wykonanych z materiałów termoplastycznych. . Badanie oddzierania T, określone w rozdziale 5, będzie stosowane wyłącznie do oceny zestawów spawanych i zgrzewanych arkuszy. Badanie to nie ma zastosowania do spawanych i zgrzewanych próbek do badań, zawierających arkusze o różnej grubości nominalnej. Badanie dekohezji, określone w rozdziale 6, będzie stosowane wyłącznie do oceny połączeń zgrzewanych elektrooporowo o grubości nominalnej rura/ kształtka większej niż 10 mm. W przypadku kielichów zgrzewanych i połączeń kielichów zgrzewanych elektrooporowo o średnicy nominalnej zewnętrznej mniejszej lub równej 90 mm, będzie wykonywane badania zgniatanie, określone w rozdziale 7. Badanie zgniatania może być stosowane także do połączeń zgrzewanych elektrooporowo o średnicy zewnętrznej większej niż 90 mm. Badanie zgniatania połączeń zgrzewanych elektrooporowo w kształtkach siodłowych będzie przeprowadzone zgodnie z normą ISO 13955 [1].
UWAGA Badanie dekohezji jest również zdefiniowane w normie ISO 13954 [2].
Badania określone w niniejszej normie nie powinny być stosowane do oceny i / lub kwalifikacji kształtek termoplastycznych z ustanowionymi już dla nich osobnymi wymaganiami, na przykład do kształtek polietylenowych zgodnych z EN 1555-3 [3] i PN-EN 12201-3 [4],

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12814-4:2018-05/AC:2018-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12814-4:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Badanie oddzierania
Data publikacji 07-05-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12814-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12814-4:2003 - wersja polska
ICS 25.160.40
Elementy dodatkowe PN-EN 12814-4:2018-05/AC:2018-08E