PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Cement -- Część 2: Ocena zgodności

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) cementów z odpowiadającymi im normami wyrobu, obejmujący certyfikację stałości właściwości użytkowych wykonywaną przez jednostkę certyfikującą wyrób. Norma podaje reguły techniczne stosowane w zakładowej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta, obejmujące badania autokontrolne próbek oraz zadania dotyczące jednostki certyfikującej wyrób. Jednocześnie podaje zasady postępowania w przypadku niezgodności oraz ustalono procedurę AVCP i wymagania dotyczące stacji przesypowych. W niniejszej Normie Europejskiej wyraz "cement" stosowany jest zarówno w odniesieniu do cementów powszechnego użytku zdefiniowanych w EN 197-1, jak również w odniesieniu do innych cementów i spoiw podlegających certyfikacji, jeżeli w odpowiadających im normach wyrobu powołano się na niniejszą Normę Europejską. Cement, jak wyżej, produkowany w danym zakładzie należy do poszczególnego rodzaju i poszczególnej klasy wytrzymałości, które definiuje i określa odpowiadająca mu norma wyrobu. W celu zastosowania niniejszej Normy Europejskiej należy wykorzystać wytyczne podane w Raporcie CEN/TR 14245 [1]. Niniejsza Norma Europejska powinna być powiązana z załącznikami ZA Norm Europejskich dotyczących cementów i spoiw, np.: EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743, w szczególności w przydzieleniu zadań producentowi i jednostce certyfikującej wyrób. UWAGA Powodem opracowania osobnego dokumentu są przepisy, które przewidują jego zastosowanie do różnych wyrobów objętych różnymi Normami Europejskimi.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Cement -- Część 2: Ocena zgodności
Data publikacji 20-05-2014
Data wycofania 02-09-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 197-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 197-2:2002 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska