PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

Zakres

Niniejszy dokument określa system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) cementów, obejmujący certyfikację stałości właściwości użytkowych.
Dokument podaje reguły techniczne stosowane w zakładowej kontroli produkcji, dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (badania autokontrolne) i ocenę właściwości użytkowych cementu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji i kontrolnego badania próbek.
Jednocześnie podaje zasady postępowania w przypadku niezgodności i wymagania dotyczące składów.
W niniejszym dokumencie wyraz "cement" stosowany jest zarówno w odniesieniu do cementów powszechnego użytku zdefiniowanych w EN 197-1, jak również w odniesieniu do innych cementów i spoiw podlegających certyfikacji, jeżeli w odpowiadających im normach wyrobu powołano się na niniejszy dokument. Cement, jak wyżej, produkowany w danym zakładzie należy do poszczególnego rodzaju i poszczególnej klasy wytrzymałości, które definiuje i określa odpowiadająca mu norma wyrobu.
Wytyczne podane w Raporcie Technicznym CEN/TR 14245 [1] zawierają informacje dotyczące stosowania niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument jest powiązany z załącznikami ZA norm europejskich dotyczących cementów i spoiw, tj. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1 i EN 15743.
UWAGA Powodem opracowania osobnego dokumentu są przepisy, które przewidują jego zastosowanie do różnych wyrobów objętych różnymi Normami Europejskimi.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Data publikacji 02-09-2020
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 197-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska, PN-EN 197-2:2014-05 - wersja polska
ICS 91.100.10