PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) cementów, w tym certyfikację stałości właściwości użytkowych.
W dokumencie podano techniczne zasady zakładowej kontroli produkcji, opisano dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (badania autokontrolne) i ocenę właściwości użytkowych cementu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, kontynuację nadzoru, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz badań kontrolnych próbek. Podano również zasady postępowania w przypadku niezgodności i wymagania dotyczące składów.
W niniejszym dokumencie wyraz „cement" stosowany jest zarówno w odniesieniu do cementów powszechnego użytku, zdefiniowanych w EN 197-1, jak również w odniesieniu do innych cementów i spoiw podlegających certyfikacji, jeżeli w odpowiednich normach wyrobu powołano niniejszy dokument. Cement jak wyżej, produkowany w danym zakładzie, jest zaliczany do danego rodzaju i danej klasy wytrzymałości, zdefiniowanych i określonych w odpowiedniej normie wyrobu.
Wytyczne podane w Raporcie Technicznym CEN/TR 14245 [1] zawierają informacje dotyczące zastosowania niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument powiązany jest z Załącznikami ZA do Norm Europejskich dotyczących cementów i spoiw, tj. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743.
UWAGA Powodem opracowania niniejszego odrębnego dokumentu jest to, że podane w nim postanowienia mają zastosowanie do różnych wyrobów uwzględnionych w różnych Normach Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Data publikacji 02-09-2020
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 197-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska, PN-EN 197-2:2014-05 - wersja polska
ICS 91.100.10