PN-EN 197-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Cement -- Część 2: Ocena zgodności

Zakres

Określono system oceny zgodności cementów z odpowiadającymi im normami wyrobu, obejmujący certyfikację zgodności wykonywaną przez jednostkę certyfikującą. Podano definicje szczegółowe, dotyczące systemu oceny zgodności cementu w fabryce i stacji przesypowej (14) oraz definicje ogólne, dotyczące systemu oceny zgodności (11). Podano reguły techniczne stosowane w fabrycznej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta, obejmujące badania autokontrolne próbek oraz zadania dotyczące jednostki certyfikującej. Podano zasady postępowania w przypadku niezgodności oraz ustalono procedurę certyfikacji zgodności i wymagania dotyczące stacji przesypowych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 197-2:2002 - wersja polska
Tytuł Cement -- Część 2: Ocena zgodności
Data publikacji 14-05-2002
Data wycofania 20-05-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 197-2:2000 [IDT]
Zastępuje PN-B-04320:1986 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 197-2:2014-05 - wersja angielska, PN-EN 197-2:2014-05 - wersja polska