PN-EN 413-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono definicję i skład cementów murarskich powszechnie używanych w Europie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich oraz do obrzutek i tynków. W normie podano wymagania fizyczne, mechaniczne i chemiczne oraz zdefiniowano klasy wytrzymałości. W EN 413-1 ustalono także kryteria zgodności i związane z nimi zasady. Podano ponadto niezbędne wymagania dotyczące trwałości. UWAGA W przypadku zwykłych zastosowań informacje podane w EN 413-1, EN 998-1 i EN 998-2 są z reguły wystarczające. Jednak w szczególnych przypadkach może być pomocna wymiana dodatkowych informacji między producentem cementu murarskiego i użytkownikiem. Szczegóły takiej wymiany nie są objęte zakresem EN 413-1, ale zaleca się, by została ona potraktowana zgodnie z normami krajowymi lub innymi regulacjami, lub była przedmiotem umowy między zainteresowanymi stronami

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 413-1:2011 - wersja polska
Tytuł Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 19-02-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 413-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 413-1:2005 - wersja polska
ICS 91.100.10