PN-B-04320:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 197-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Cement -- Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

Zakres

Normą objęto procedurę jakościowej oceny zgodności właściwości odbieranego cementu z wymaganiami właściwych norm przedmiotowych. Ustalono ogólne warunki odbioru, program badań, zakres i częstotliwość badań wewnętrznej i zewnętrznej kontroli odbiorczej. Określono wielkość partii, sposób pobierania i przygotowywania próbek oraz metody badań (wg norm powołanych). Podano sposób postępowania przy kontroli wewnętrznej, zewnętrznej i ekspertyzie. Przeprowadzono ocenę wyników i kwalifikację cementu do wysyłki.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04320:1986 - wersja polska
Tytuł Cement -- Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
Data publikacji 29-03-1986
Data wycofania 14-05-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 197-2:2002 - wersja polska