PN-EN 16750+A1:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Systemy redukcji tlenu -- Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa systemy redukcji tlenu, które są stosowane jako systemy przeciwpożarowe poprzez tworzenie atmosfery w obszarze o niższym stałym stężeniu tlenu, jak w warunkach otoczenia. Poziom redukcji tlenu jest określony przez indywidualne ryzyko tych obszarów (patrz Załącznik A). Redukcję tlenu osiągają systemy techniczne, które zapewniają strumień powietrza zawierający zmniejszone stężenie tlenu.
Niniejsza Norma Europejska określa minimalne wymagania i specyfikacje dotyczące projektowania, instalacji i konserwacji stałych systemów redukcji tlenu z powietrzem o zmniejszonej zawartości tlenu w budynkach i zakładach produkcyjnych. Norma dotyczy również rozbudowy i modyfikacji istniejących systemów.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy układów redukcji tlenu wykorzystujących azot, które są zaprojektowane do ciągłej redukcji tlenu w zamkniętych przestrzeniach.
UWAGA Azot jest obecnie najbardziej odpowiednim gazem do redukcji tlenu. Niniejszą Normę Europejską można wykorzystać jako podstawę w przypadku innych gazów.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do układów redukcji tlenu wykorzystujących mgłę wodną lub gazy spalinowe.
Norma Europejska nie dotyczy:
- systemów tłumienia wybuchów;
- systemów przeciwwybuchowych;
- systemów gaśniczych wykorzystujących gazowe środki gaśnicze;
- inertyzacji pojemników przenośnych;
- systemów, w których poziomy tlenu są zmniejszane z przyczyn innych niż zapobieganie pożarom (np. obróbka stali w obecności gazu obojętnego w celu uniknięcia tworzenia się warstwy tlenku);
- gazów obojętnych wykorzystywanych podczas prac naprawczych na systemach lub sprzęcie (np. spawanie) w celu wyeliminowania ryzyka pożaru lub wybuchu.
Oprócz warunków dla rzeczywistego układu redukcji tlenu i jego poszczególnych komponentów niniejsza Norma Europejska obejmuje również pewne specyfikacje konstrukcyjne dla obszaru chronionego.
Przestrzeń chroniona przez system redukcji tlenu to kontrolowana i stale monitorowana klimatem wewnętrznym przestrzeń przeznaczona do długotrwałego przebywania.
Niniejsza norma nie obejmuje niewentylowanych zamkniętych przestrzeni, które mogą zawierać niebezpieczne gazy.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16750+A1:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Systemy redukcji tlenu -- Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja
Data publikacji 26-01-2021
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16750:2017+A1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16750:2017-11 - wersja angielska
ICS 13.220.20