PN-C-04426:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych

Zakres

W niniejszej normie podano metody oznaczania zawartości znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym oraz oleju napędowym, które mogą być również wykorzystywane do celów żeglugi (paliwo żeglugowe); zawartości barwnika Solvent Red 164 oraz barwnika czerwonego w przeliczeniu na Solvent Red 19 w lekkim oleju opałowym i oleju napędowym; zawartości barwnika Solvent Blue 35 w lekkim oleju opałowym oraz oleju napędowym wykorzystywanym do celów żeglugi (paliwo żeglugowe) dla następujących zakresów stężenia:

– Metoda A - Oznaczanie zawartości czerwonego barwnika w przeliczeniu na Solvent Red 19 i znacznika Solvent Yellow 124 od 1,0 mg/l do 15,0 mg/l;

– Metoda B - Oznaczanie zawartości barwnika Solvent Red 164 od 1,0 mg/l do 15,0 mg/l;

– Metoda C - Oznaczanie zawartości barwnika Solvent Blue 35 od 1,0 mg/l do 15,0 mg/l.

Podane w niniejszej normie metody oznaczania czerwonych barwników nie służą do ich identyfikacji. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczania wymagana jest znajomość rodzaju zastosowanego barwnika w badanym produkcie.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04426:2013-07 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych
Data publikacji 30-07-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS 75.160.20