PN-EN 14972-1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 1: Projektowanie, instalacja, przegląd i konserwacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i podaje zalecenia dotyczące projektowania, instalacji, kontroli i konserwacji wszystkich typów stałych zestawów instalacji mgły wodnej. Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów automatycznych dysz wodnych oraz zestawów instalacji mgły wodnej zasilanych przez systemy autonomiczne lub pompowe. Dokument obejmuje tylko te zastosowania i pomieszczenia, które są objęte protokołami badań ogniowych serii EN 14972. Aspekty mgły wodnej związane z ochroną przeciwwybuchową i/lub zastosowaniem w pojazdach nie są objęte niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument nie obejmuje wszystkich wymagań prawnych. W niektórych krajach obowiązują specyficzne przepisy krajowe, które mają pierwszeństwo przed niniejszym dokumentem. Użytkownikom niniejszego dokumentu zaleca się poinformowanie o możliwości zastosowania lub braku możliwości zastosowania tego dokumentu przez właściwe władze krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14972-1:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 1: Projektowanie, instalacja, przegląd i konserwacja
Data publikacji 28-05-2021
Liczba stron 101
Grupa cenowa XA
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14972-1:2020 [IDT]
ICS 13.220.20