PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustanawia zasadnicze wymagania dla wykonawstwa ścian szczelinowych zarówno jako ścian oporowych, jak i przesłon.
UWAGA 1 Niniejsza norma obejmuje jedynie konstrukcje wykonane w szczelinie zrealizowanej przy użyciu zawiesiny lub na sucho, gdzie grunt jest wydobywany i zastąpiony betonem lub mieszaninami samoutwardzającymi lub uszczelniającymi dla grubości ścian B≥40 cm.
UWAGA 2 Ściany szczelinowe mogą być konstrukcjami tymczasowymi lub trwałymi.
UWAGA 3 Rozpatruje się następuje rodzaje konstrukcji:
a) ściany oporowe: zwykle wykonywane w celu zabezpieczenia ścian wykopów w gruntach. Obejmują one:
1) ściany szczelinowe wykonane in-situ;
2) ściany szczelinowe prefabrykowane;
3) zbrojone ściany z zastosowaniem mieszanin samoutwardzających lub uszczelniających;
b) przesłony: zwykle wykonywane aby zapobiec filtracji wody, czystej lub zanieczyszczonej, lub innych zanieczyszczeń obecnych w gruncie. Obejmują one:
1) ściany z zastosowaniem mieszanin samoutwardzających lub uszczelniających (zwykle z membraną lub ścianką szczelną).
2) ściany betonowe z betonu podatnego.
UWAGA 4 Ściany formowane w płytkich pionowych szczelinach (typowo wykopy o stosunku głębokości do grubości D/B < 5 lub D < 5 m) nie są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1538+A1:2015-08/Ap1:2017-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1538:2010+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1538:2010 - wersja angielska
ICS 93.020
Elementy dodatkowe PN-EN 1538+A1:2015-08/Ap1:2017-11E