PN-EN 1538:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe

Zakres

Określono zasady wykonywania i konstruowania ścian szczelinowych oraz wyspecyfikowano praktyczne aspekty, jakie powinny być wzięte pod uwagą przy wykonywaniu rysunków roboczych. Ściany szczelinowe mogą być konstrukcjami stałymi bądź tymczasowymi. Dotyczy to następujących typów: 1 - ściany oporowe: wykonywane zwykle do podparcia ścian wykopów. Ściany te mogą być; - betonowane na miejscu; wykonane z elementów prefabrykowanych; - z tężejącej zawiesiny ze zbrojeniem; 2 - przegrody przeciwfiltracyje zabezpieczające przed migracją wody gruntowej, czystej lub zanieczyszczonej i innych cieczy obecnych w gruncie. Obejmują one ściany formowane z zawiesiny (także z membranami lub ściankami szczelnymi) i ściany z betonu "plastycznego"

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1538:2010 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe
Data publikacji 03-11-2010
Data wycofania 21-08-2015
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1538:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1538:2002 - wersja polska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja angielska