PN-EN 1537:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Kotwy gruntowe

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska obejmuje kotwy gruntowe formowane w gruncie i podlegające sprężaniu oraz badaniom. Można je stosować jako elementy trwałe i tymczasowe.
UWAGA: Dla potrzeb niniejszej normy pod pojęciem ‘kotwy’ rozumie się ‘kotwy gruntowe’.
1.2 Kotwy należy projektować zgodnie z EN 1997-1:2004 oraz badać zgodnie z prEN ISO 22477-5.
1.3 Typowe przykłady kotew tarciowych i ściskanych pokazano na Rysunkach 1 i 2.
1.4 Pod pojęciem ‘podłoże’ rozumie się grunty mineralne, skały oraz nasypy już wykonane lub obecne przed rozpoczęciem robót budowlanych.
1.5 Planowanie oraz projektowanie kotew gruntowych wymaga doświadczenia oraz wiedzy w tejże specjalistycznej dziedzinie.
1.6 Fazy wykonawstwa oraz badań wymagają wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników oraz nadzoru.
1.7 Niniejsza norma nie może zastąpić wiedzy wyspecjalizowanego personelu oraz umiejętności doświadczonych wykonawców, którzy to będą stosować niniejszą normę.
1.8 Niniejsza norma nie obejmuje pali kotwiących, kotew wkręcanych, mechanicznych, gwoździ gruntowych, kotew biernych oraz kotew z komorami rozprężnymi, jako niespełniających wymagań niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1537:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Kotwy gruntowe
Data publikacji 29-11-2013
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1537:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1537:2002 - wersja polska
ICS 93.020