PN-M-01134:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 24063:1993 - wersja polska, PN-EN 22553:1997 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rysunek techniczny maszynowy -- Uproszczenia rysunkowe -- Połączenia spawane i powierzchnie napawane

Zakres

Ustalono zasady i sposoby uproszczonego i umownego przedstawiania na rysunkach technicznych maszynowych połączeń spawanych i powierzchni napawanych. Podano wykaz numeryczny metod spawania oraz formę graficzną umownych znaków spoin i znaków dodatkowych. Zamieszczono 16 rysunków objaśniających oraz zestawienie porównawcze sposobów oznaczania połączeń spawanych wg ISO i Polskich Norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-01134:1989 - wersja polska
Tytuł Rysunek techniczny maszynowy -- Uproszczenia rysunkowe -- Połączenia spawane i powierzchnie napawane
Data publikacji 14-03-1989
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Zastępuje PN-M-01134:1979 - wersja polska, PN-M-01138:1964 - wersja polska
ICS 01.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 24063:1993 - wersja polska, PN-EN 22553:1997 - wersja polska