PN-EN 15195:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania paliw ze średnich destylatów, przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym, dla określenia ilościowego opóźnienia zapłonu. Metoda zakłada wykorzystanie komory spalania o stałej objętości, skonstruowanej do pracy przy zapłonie samoczynnym z zastosowaniem bezpośredniego wtrysku paliwa do sprężonego powietrza, kontrolowanego określoną wielkością uzyskiwanego ciśnienia i temperatury. Do obliczania pochodnej liczby cetanowej (DCN), na podstawie wyników pomiarów wielkości opóźnienia zapłonu, podano stosowne równanie.

Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do olejów napędowych, łącznie z tymi, które zawierają w swym składzie do 30 % (V/V) FAME. Metoda ta może być też stosowana do paliw ze średnich destylatów nie pochodzących z ropy, paliw z piasków roponośnych, mieszanin paliw zawierających biodiesel, olejów napędowych zawierających dodatki podwyższające liczbę cetanową i nisko siarkowych olejów napędowych. Należy jednak uprzedzić użytkowników normy, że w przypadku niekonwencjonalnych paliw destylatowych, zależności pomiędzy pochodnymi liczbami cetanowymi i przebiegiem procesów spalania w warunkach eksploatacji silników nie zostały jeszcze w pełni rozeznane.

Ta metoda badania ma też zastosowanie do ilościowego określania właściwości zapłonowych FAME, a w szczególności opóźnienia zapłonu. Jakkolwiek dostępne dane współzależności w zakresie precyzji równania nie są przekonujące. Dlatego też określanie precyzji podane w Rozdział 122), nie obejmuje oznaczania pochodnej liczby cetanowej dla paliw stanowiących FAME, znanych także jako B100.

Metoda opisana w niniejszej Normie Europejskiej może być wykorzystywana w zakresie opóźnienia zapłonu od 2,8 ms do 6,3 ms (71 DCN do 34 DCN). Analizator spalania może dokonywać pomiarów w zakresie krótszego, jak i dłuższego opóźnienia zapłonu, ale w takich zakresach pomiarowych jego precyzja jest nie znana. Dla takich krótszych i dłuższych opóźnień zapłonu, równanie współzależności dla DCN jest podane w Załączniku D.

UWAGA 1 Brak informacji dotyczących porównania wielkości DCN w zakresach wykraczających poza 34 do 71 z wielkościami oznaczonymi wg EN ISO 5165.

UWAGA 2 W niniejszej Normie Europejskiej wyrażenia„%(V/V)” oraz „%(m/m)” oznaczają, odpowiednio, ułamek objętościowy oraz ułamek masowy substancji.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15195:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości
Data publikacji 17-12-2014
Data wycofania 11-05-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15195:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15195:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska