PN-C-01200-22:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej

Zakres

Przedstawiono metodę oznaczania grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej przygotowanej do oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości mieszaniny włókien z powietrzem. Metodę należy stosować dla wszystkich włókien naturalnych i chemicznych oraz ich mieszanek. Opisano przygotowanie próbek do badań oraz warunki oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-01200-22:1988 - wersja polska
Tytuł Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej
Data publikacji 30-03-1988
Data wycofania 16-11-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
ICS 13.220.40