PN-EN 15195:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15195:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości

Zakres

Określono metodę testowania paliw ze średnich destylatów, przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym, dla określenia ilościowego opóźnienia zapłonu. Metoda zakłada wykorzystanie komory spalania o stałej objętości, skonstruowanej do pracy przy zapłonie samoczynnym z zastosowaniem bezpośredniego wtrysku paliwa do sprężonego powietrza, kontrolowanego określoną wielkością uzyskiwanego ciśnienia i temperatury. Do obliczania pochodnej liczby cetanowej (DCN), na podstawie wyników pomiarów wielkości opóźnienia zapłonu, podano stosowne równanie. Niniejsza norma może być stosowana do paliw ropopochodnych, włącznie z tymi, które zawierają w swym składzie FAME. Metoda ta może być też stosowana do paliw ze średnich destylatów ropy naftowej jak i paliw pochodzenia nie ropopochodnego, chociaż należy uprzedzić jej użytkowników, że zależności pomiędzy charakterystykami zapłonu i osiągami silnika w przypadku niekonwencjonalnych paliw nie zostały jeszcze w pełni rozeznane. Test może być wykorzystywany w zakresie opóźnienia zapłonu od 3,3 ms do 6,4 ms (61 DCN do 34 DCN). Analizator spalania może dokonywać pomiarów w zakresie krótszego jak i dłuższego opóźnienia zapłonu, a w takich zakresach pomiarowych jego precyzja może być nieokreślona. UWAGA 2 W niniejszej Normie Europejskiej symbole %(V/V) oraz %(m/m) oznaczają odpowiednio ułamek objętościowy oraz ułamek masowy substancji, wyrażone w procentach. OSTRZEŻENIE Stosowanie niniejszej normy może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia oraz z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Celem niniejszej normy nie jest odniesienie się do wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem. Użytkownik tej normy jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15195:2009 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości
Data publikacji 06-02-2009
Data wycofania 17-12-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 15195:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15195:2007 - wersja angielska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 15195:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 15195:2014-12 - wersja polska