PN-EN 13684:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Sprzęt ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji w zakresie projektowania i budowy. Ma zastosowanie do aeratorów trawnikowych i skaryfikatorów prowadzonych przez operatora pieszego i napędzanych silnikiem spalinowym, przeznaczonych do pielęgnacji trawników poprzez na przykład wyczesywanie trawy, pozostałości roślinnych i mchu lub nacinanie pionowe, względem powierzchni trawnika, za pomocą zębów obracających się wokół osi poziomej.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń lub zdarzeń niebezpiecznych związanych z aeratorami trawnikowymi i skaryfikatorami prowadzonymi przez operatora pieszego i napędzanymi silnikiem spalinowym, gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach możliwego do przewidzenia przez producenta niewłaściwego użytkowania. Opisano metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wynikających z ich użytkowania. Ponadto określono informacje dotyczące zasad bezpiecznej pracy, które powinny być dostarczone przez producenta.
W całym dokumencie termin „maszyna” ma zastosowanie do maszyn znanych jako aeratory, skaryfikatory, nacinarki, zgrabiarki do trawników lub grabie do trawy.
Nie dotyczy:
- aeratorów/skaryfikatorów wykonanych z maszyn objętych zakresem EN 709:1997+A4:2009, gdy są wyposażone w narzędzie do napowietrzania/wertykulacji;
- aeratorów bez napędu;
- aeratorów o osi pionowej, lub
- takich aeratorów, które wcinają się w glebę ruchem posuwisto-zwrotnym lub z użyciem ciśnienia wody.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono zagrożeń środowiska.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do aeratorów/skaryfikatorów, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13684:2018-08 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 16-07-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 13684:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13684+A3:2010 - wersja angielska
ICS 65.060.70