PN-EN 13587:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania siły rozciągania lepiszczy asfaltowych, szczególnie asfaltów modyfikowanych polimerami, z zastosowaniem metody rozciągania.
UWAGA Siła rozciągania, w szczególności naprężenie rozciągające, wydłużenie i energia, w uzyskanym punkcie pęknięcia, zwyczajowo są uznawane za kryterium oceny jakości tych materiałów.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13587:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
Data publikacji 19-12-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13587:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13703:2009 - wersja polska, PN-EN 13587:2010 - wersja angielska
ICS 75.140, 91.100.50