PN-EN 13381-9:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 9: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych belek stalowych z otworami w środniku

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania i oceny w celu ustalania wpływu systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową stalowych belek konstrukcyjnych o przekroju I i H w płaszczyźnie poziomej zawierających otwory w środniku, które mogą wpływać na właściwości konstrukcyjne belek. Niniejsza norma stosuje się
do belek poddanych nagrzewaniu z 3 lub 4 stron.
Możliwość stosowania niniejszej normy europejskiej w przypadku każdej belki z jednym otworem w środniku lub gdy można przyjąć, iż otwory w środniku mają małe średnice
w odniesieniu do wysokości środnika, wymaga potwierdzenia przez inżyniera konstruktora.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do materiałów zabezpieczeń ogniochronnych, które zostały już zbadane i ocenione zgodnie z EN 13381-4 lub EN 13381-8, to jest niniejsza norma europejska nie może być stosowana samodzielnie. Stosowanie niniejszej normy europejskiej wymaga analizy multi-temperaturowej (MTA) uzyskanej z EN 13381-4 lub
EN 13381-8 jako podstawy do wyznaczenia grubości dla belek z otworami w środniku.
Tę analizę MTA należy przeprowadzić dla środnika i dolnej półki oddzielnie opracowując podstawową analizę multi-temperaturową (EMTA). Analiza EMTA dolnej półki może być wykorzystana jako analiza EMTA górnej półki, gdy belka jest poddana nagrzewaniu
z 4 stron.
Niniejsza Norma Europejska zawiera metodologię badania ogniowego, która określa badania, które powinny być przeprowadzone, aby uzyskać dane dotyczące charakterystyki termicznej systemu zabezpieczenia ogniochronnego podczas oddziaływania według standardowej krzywej czas-temperatura określonej w EN 1363-1.
Niniejsza Norma Europejska zawiera również metodę oceny, która podaje w jaki sposób należy przeprowadzić analizę danych z badania oraz podaje wytyczne do procedur, które powinny być podjęte.
Procedura oceny jest stosowana w celu ustalenia:
a) na podstawie danych temperaturowych wyznaczonych z badania nieobciążonych elementów stalowych, odpowiedzi termicznej systemu zabezpieczenia ogniochronnego na belkach ażurowych (właściwości termiczne);
b) wskaźnika temperatury pomiędzy słupkiem między otworami w środniku belki
i referencyjną temperaturą środnika, który będzie zmieniał się w zależności
od szerokości słupka między otworami w środniku belki;
c) wskaźnika temperatury pomiędzy punktami wokół otworów w środniku i referencyjną powierzchnią środnika;
d) podstawowa analiza multi-temperaturowa albo z EN 13381-4 albo z EN 13381-8 powinna być ponownie oceniona i przedstawiona w odniesieniu do podstawowych wskaźników A/V dla każdego okresu odporności ogniowej;
e) należy wykorzystać model konstrukcyjny, aby wyznaczyć temperatury graniczne
dla belek ażurowych wykorzystując dane z b), c) i d) powyżej.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-9:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 9: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych belek stalowych z otworami w środniku
Data publikacji 19-08-2015
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-9:2015 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.080.13