PN-EN 13445-6:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, materiałów, wytwarzania i badania zbiorników ciśnieniowych i części zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do użytku przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS równym lub mniejszym niż:
— 100 bar, gdy zawierają gazy lub ciecze z grupy 1 lub 2
— 1000 bar, gdy zawierają ciecze tylko z grupy 2.
oraz grubości ścianek płaszcza nieprzekraczających 60 mm, które są wykonane z ferrytycznego lub austenitycznego żeliwa sferoidalnego z grafitem. Ograniczenie grubości płaszcza nie dotyczy grubości kołnierzy, wzmocnień, występów itp.
UWAGA 1 Gatunki żeliwa austenitycznego z grafitem sferoidalnym są głównie używane do zastosowań w wysokich i niskich temperaturach oraz ze względu na ich odporność na korozję.
UWAGA 2 Dopuszczalne gatunki żeliwa sferoidalnego podano w Tablicach 5.1-1 i 5.1-2. Warunki serwisowania podane są w Rozdziale 4.
Niniejszy dokument, EN 13445-6, nie obejmuje gatunków żeliwa z grafitem płytkowym dla gatunków ferrytycznych i austenitycznych, z wydłużeniem po zerwaniu równym lub mniejszym niż 15%, które są wyraźnie wykluczone. Wymagania dotyczące stosowania żeliw o wydłużeniu po zerwaniu równym lub mniejszym niż 15% podano w EN 15776.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-6:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego
Data publikacji 06-10-2021
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-6:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03 - wersja angielska, PN-EN 13445-6:2014-11/A1:2016-02 - wersja angielska, PN-EN 13445-6:2014-11 - wersja angielska
ICS 23.020.30