PN-EN 12272-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa

Zakres

Podano metody pomiaru dokładności dozowania lepiszcza i grysów w danym czasie i na danym odcinku powierzchni drogi, w trakcie powierzchniowego utrwalania. Podano, również metody pomiaru dokładności dozowania lepiszcza i kruszywa dla kierunku poprzecznego drogi

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12272-1:2005 - wersja polska
Tytuł Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa
Data publikacji 28-06-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12272-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12272-1:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.20