PN-EN 13445-6:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-6:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące projektowania, materiałów, wytwarzania i badań zbiorników ciśnieniowych i części zbiorników ciśnieniowych, przeznaczonych do stosowania przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu, PS, równym 100 bar lub mniejszym i grubości ścianki płaszcza nie większej niż 60 mm, zbudowanych z ferrytycznego lub austenitycznego żeliwa sferoidalnego. Ograniczenie grubości płaszcza nie dotyczy grubości kołnierzy, wzmocnień, nadlewów itp.
Dozwolone gatunki nie zawierają gatunków ferrytycznego lub austenitycznego żeliwa szarego z grafitem płytkowym, które są wyraźnie wyłączone z niniejszej Normy Europejskiej z powodu niskiej ciągliwości i kruchego zachowania materiału, co wymaga zastosowania odmiennych współczynników bezpieczeństwa i odmiennego podejścia.
UWAGA 1 Gatunki austenitycznego żeliwa sferoidalnego są głównie wykorzystywane do zastosowań w wysokich i niskich temperaturach oraz ze względu na ich właściwości odnośnie odporności korozyjnej.
UWAGA 2 Dozwolone gatunki żeliwa sferoidalnego wymieniono w Tablicy 3 i Tablicy 4. Warunki eksploatacji podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-6:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego
Data publikacji 14-11-2014
Data wycofania 06-10-2021
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-6:2009 - wersja angielska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-6:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03E, PN-EN 13445-6:2014-11/A1:2016-02E