PN-EN 13411-3:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące zaciskania tulejami pętli i pętli bez końca. Podano również wymagania dla tulei do zaciskania pętli i pętli bez końca. Niniejszy dokument stosuje się do zakończeń z pętli zaciskanych tulejami uformowanymi albo za pomocą pętli flamandzkiej, albo pętli zwykłej (do tyłu) i obejmuje tuleje wykonane z niestopowych stali węglowych lub aluminium. Niniejszy dokument stosuje się do zawiesi i wyposażenia wykorzystujących liny stalowe do dźwignic, o średnicy do 60 mm włącznie, zgodnych z EN 12385-4, lin do dźwigów, zgodnych z EN 12385-5 i lin jednozwitych zgodnych z EN 12385-10. W dokumencie określono również rodzaj badania układów zaciskanych tulejami oraz wymagania dotyczące kontroli jakości wykonania. W niniejszym dokumencie określono zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia dotyczące tych szczególnych zakończeń lin stalowych, gdy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego stosowania, które są przewidywalne przez wytwórcę. Niniejszy dokument stosuje się do zakończeń lin stalowych z pętli zaciskanych tulejami, które zostały wyprodukowane po dacie jej publikacji.
UWAGA W informacyjnym Załączniku A podano jedną konstrukcję zakończenia z pętli zwykłej (do tyłu) zaciskanej tuleją wykorzystującą aluminiową tuleję owalną, która spełnia wymagania niniejszego dokumentu przy zabezpieczaniu lin o klasach do 1960 N/mm2 włącznie.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13411-3:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie
Data publikacji 31-05-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 13411-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13411-3+A1:2009 - wersja polska, PN-EN 13411-3+A1:2009/Ap1:2020-01 - wersja polska
ICS 21.060.70, 53.020.30