PN-EN 15620:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Stalowe statyczne systemy składowania -- Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne, które odnoszą się do produkcji, montażu i ustawiania oraz funkcjonowania pod obciążeniem regałów paletowych i regałów wspornikowych. Te tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne są istotne w powiązaniu z wymaganiami funkcjonalnymi oraz dla zapewnienia właściwego, wzajemnego oddziaływania wyposażenia manipulacyjnego obsługiwanego przez wyszkolony i zakwalifikowany jako kompetentny personel, w skojarzeniu z określonym typem systemu regałowego. Warunki wzajemnego oddziaływania są istotne także do określenia niezawodności systemu składowania, w celu zapewnienia, że szansa uderzenia mechanicznym sprzętem transportowym, paletą lub uszkodzenia systemu jest akceptowalnie mała.
Zakres stosowania niniejszego dokumentu jest ograniczony do:
— regałów paletowych o przestawnych poprzeczkach nośnych i pojedynczej głębokości gniazd obsługiwanych przez wózki jezdniowe,
— regałów paletowych o przestawnych poprzeczkach nośnych i pojedynczej i podwójnej głębokości gniazd obsługiwanych przez układnice,
— systemów regałów wjezdnych i przejezdnych obsługiwanych przez wózki jezdniowe,
— systemów regałów wspornikowych obsługiwanych przez wózki jezdniowe.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wyposażenia specjalizowanego, takiego jak: automatyczne wózki jezdniowe, układnice pojemnikowe, systemy satelitarne, systemy wymagające użycia wózków jezdniowych o przegubowej konstrukcji lub wózków jezdniowych obsługujących regały wsporcze. W niniejszym dokumencie wyraźnie wykluczono tolerancje i odkształcenia dotyczące wózków jezdniowych, układnic i podłóg. Obowiązkiem osoby przeprowadzającej specyfikację we współpracy z klientem lub użytkownikiem jest upewnienie się, że tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne podane w niniejszym dokumencie, są akceptowalne dla bezpiecznej pracy całego systemu, uwzględniając wszystkie czynniki wpływu, a użytkownik jest informowany za pomocą takich środków, jak instrukcja obsługi. Osoba przeprowadzająca specyfikację może wykonać odpowiednie działania projektowe/obliczenia w celu zmiany niektórych parametrów, pod warunkiem równoważnego osiągnięcia bezpieczeństwa wykonywanych operacji. W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne użytkowania w połączeniu z informacjami o mechanicznym sprzęcie transportowym i podłodze.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15620:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Stalowe statyczne systemy składowania -- Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
Data publikacji 15-12-2021
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 15620:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15620:2010 - wersja polska
ICS 53.080