PN-EN 13313:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22712:2023-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono czynności odnoszące się do obiegów ziębniczych i związane z nimi profile kompetencyjne oraz ustalono procedury oceniania kompetencji osób wykonujących takie czynności.
UWAGA Ponieważ w rozpatrywaniu obiegu ziębniczego nie uwzględniono układów elektrycznych i elektronicznych, to czynności w tym obszarze nie są częścią niniejszej normy. W odniesieniu do kompetencji dotyczących układów elektrycznych i elektronicznych zalecane jest odniesienie się do przepisów krajowych lub odpowiednich Norm Europejskich lub norm krajowych. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do osób wykonujących prace przy samodzielnych instalacjach ziębniczych, jak określono w EN 378-1, od początkowego projektu wyrobu do jego kompletnego wytworzenia, pod warunkiem że przebieg tego procesu jest kontrolowany, a stosowane metody są sprawdzane przez organizację lub osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami ustawowymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13313:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu
Data publikacji 24-09-2014
Data wycofania 22-09-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 13313:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13313:2003 - wersja polska
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22712:2023-09 - wersja angielska