PN-H-93422:1957 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-93422:1979 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Szyny pośrednie o wysokości 115 mm

Zakres

Przedmiotem normy są szyny kolejowe pośrednie o wysokości 115 mm, typu 115/24 cechowane S 24 wg PN-75/H-93420. walcowane na gorąco ze stali węglowej zwykłej jakości, stosowane do budowy wąskich i normalnych torów przemysłowych oraz wąskich torów PKP o małym natężeniu ruchu.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-93422:1957 - wersja polska
Tytuł Szyny pośrednie o wysokości 115 mm
Data publikacji 31-12-1957
Data wycofania 01-07-1980
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 146, Kształtowników Stalowych
ICS 45.080
Zastąpiona przez PN-H-93422:1979 - wersja polska