PN-H-93422:1979 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Szyny kolejowe pośrednie

Zakres

Przedmiotem normy są szyny kolejowe pośrednie walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości, stosowane do budowy nawierzchni kolejowych wąskotorowych i normalnotorowych
przemysłowych oraz wąskotorowych PKP.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-93422:1979 - wersja polska
Tytuł Szyny kolejowe pośrednie
Data publikacji 17-12-1979
Data wycofania 30-07-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 146, Kształtowników Stalowych
Zastępuje PN-H-93422:1957 - wersja polska
ICS 45.080