PN-G-46002:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wozy kopalniane -- Wozy małe -- Podstawowe parametry

Zakres

Przedmiotem normy są podstawowe parametry wozów kopalnianych małych do urobku, ze skrzyniami wg BN-82/1723-14 na tory o szerokościach zgodnych z PN-80/G-46000, dopuszczonych do stosowania wyłącznie w istniejących kopalniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-46002:1982 - wersja polska
Tytuł Wozy kopalniane -- Wozy małe -- Podstawowe parametry
Data publikacji 18-03-1982
Data wycofania 06-03-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Zastępuje PN-G-46002:1975 - wersja polska
ICS 01.040.77, 73.020, 73.100.40, 75.180.10