PN-G-06010:1998 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach górniczych -- Przekroje poprzeczne symetryczne

Zakres

Podano wymiary w świetle obudowy poprzecznych symetrycznych przekrojów wyrobisk korytarzowych dla doboru wyposażenia technicznego, potrzeb wentylacyjnych i doboru kształtu wyrobiska w zależności od warunków górniczo-geologicznych. Podano definicje wyrobisk korytarzowych poziomych i pochyłych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-06010:1998 - wersja polska
Tytuł Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach górniczych -- Przekroje poprzeczne symetryczne
Data publikacji 10-12-1998
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
Zastępuje PN-G-06010:1990 - wersja polska
ICS 73.020