PN-A-88107:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby cukiernicze -- Wyroby wschodnie

Zakres

Podano definicje: wyrobów grylażowych, chałwy i nugatów. Ustalono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dotyczące wyrobów grylażowych, chałwy i nugatów. Określono rodzaje badań, metody badań i sposób oceny wyników. Podano klasyfikację wyrobów grylażowych, chałwy i nugatów, sposób ich pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88107:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Wyroby wschodnie
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10