PN-V-74025:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Czekolada specjalna

Zakres

Ustalono wymagania jakościowe i użytkowe dotyczące czekolady specjalnej. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu. Określono metody badań i sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-74025:2003 - wersja polska
Tytuł Czekolada specjalna
Data publikacji 12-12-2003
Data wycofania 15-10-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
ICS 67.190, 95.020