PN-A-86300:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Sery twarogowe niedojrzewające

Zakres

Ustalono podział na 2 grupy (w zależności od procesu technologicznego), 5 rodzajów (w zależności od zawartości tłuszczu) i 2 klasy jakości. Podano wymagania dla surowców i dodatków. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Opisano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transport. Podano sposób przeprowadzania kontroli jakości i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86300:1991 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Sery twarogowe niedojrzewające
Data publikacji 26-04-1991
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86300:1987 - wersja polska
ICS 67.100.30
Elementy dodatkowe PN-A-86300:1991/Az3:2001P, PN-A-86300:1991/Az1:1996P, PN-A-86300:1991/Az2:1997P