PN-R-74106:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ziarno zbóż -- Owies

Zakres

Podano określenia (11) dotyczące zanieczyszczeń. Ustalono wymagania ogólne, organoleptyczne, zdrowotne i fizykochemiczne (1 tablica). Podano również sposób pobierania próbek i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74106:1996 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Owies
Data publikacji 19-09-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-R-74106:1996/Az1:1999P