PN-A-75100:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Produkty owocowe -- Dżemy

Zakres

Podano wymagania jakościowe (barwa, smak, zapach, konsystencja, wygląd, ekstrakt ogólny, kwasowość ogólna, zawartość konserwanów, zanieczyszczenia organiczne i mineralne, metale szkodliwe dla zdrowia, szkodniki, zafermentowanie, drożdże i pleśnie, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące, drobnoustroje tlenowe mezofilne) dla dżemów nisko- i wysokosłodzonych, jedno- dwu- i wieloowocowych. Wprowadzono trzy klasy jakości. Rozszerzono zakres informacji dotyczących oznakowania wyrobu zgodnie z podanymi w Dyrektywach EWG

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75100:1994 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Dżemy
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 23-09-2020
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75100:1987 - wersja polska
ICS 67.080.10
Elementy dodatkowe PN-A-75100:1994/Az1:2000P