PN-A-88032:1998 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby cukiernicze -- Badania organoleptyczne

Zakres

Omówiono sposób przygotowania próbek do badań organoleptycznych. Przedstawiono warunki i metody przeprowadzania oceny organoleptycznej wyrobów cukierniczych. Podano tablice oceny i sposób punktowego wartościowania poszczególnych wyróżników jakości wyrobów cukierniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-88032:1998/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88032:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Badania organoleptyczne
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10
Elementy dodatkowe PN-A-88032:1998/Ap1:2001P