PN-A-88033:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby cukiernicze -- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Zakres

Opisano procedury pobierania próbek do badań mikrobiologicznych półproduktów oraz produktów gotowych w wyrobach cukierniczych. Omówiono warunki i metody pobierania próbek półproduktów płynnych ze zbiorników, półproduktów stałych i gotowych wyrobów cukierniczych oraz sposób przygotowania próbek laboratoryjnych. Opisano sposoby pakowania, przechowywania i znakowania próbek laboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88033:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 07.100.30, 67.180.10