PN-EN 13164:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13164:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyrobów z polistyrenu ekstrudowanego, produkowanych fabrycznie, z okładzinami, powłokami lub bez nich, które są stosowane do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby są wytwarzane w postaci płyt, które są również dostępne ze specjalnie obrobionymi krawędziami (na pióro i wpust, na zakładkę itp.) i powierzchnią. Określono właściwości wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Wyroby są także stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych; właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie są objęte. Objęto również izolacyjne płyty wielowarstwowe. Nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaka ma być osiągnięta przez wyrób, aby wykazywał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub normach niesprzecznych. Wyroby o deklarowanym oporze cieplnym mniejszym niż 0,25 m2 K/W lub deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,060 W/(m K), nie są objęte. Nie objęto wyrobów izolacyjnych wytwarzanych in situ ani wyrobów przeznaczonych do izolacji wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych, ani wyrobów przeznaczonych do izolacji akustycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13164:2010 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 01-09-2010
Data wycofania 31-05-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13164:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13164:2009 - wersja angielska
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN 13164:2013-05 - wersja angielska