PN-EN 60068-2-53:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-53: Próby i wytyczne: Próby kombinowane przy narażeniach klimatycznych (temperatura/wilgotność) i dynamicznych (wibracje/udary)

Zakres

Podano opis metod badań oraz wytyczne dotyczące badania urządzeń elektrycznych lub części składowych w warunkach złożonych narażeń klimatycznych i dynamicznych. Metodę prób kombinowanych stosuje się do wykrywania zmian właściwości elektrycznych, mechanicznych oraz innych właściwości fizycznych wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-2-53:2010 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-53: Próby i wytyczne: Próby kombinowane przy narażeniach klimatycznych (temperatura/wilgotność) i dynamicznych (wibracje/udary)
Data publikacji 29-07-2010
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-53:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-50:2002 - wersja angielska, PN-IEC 68-2-53:1994 - wersja polska, PN-EN 60068-2-51:2002 - wersja angielska
ICS 19.040