PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kruszywa lekkie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa właściwości kruszyw lekkich oraz bazujących na nich wypełniaczy kamiennych uzyskiwanych w drodze obróbki materiałów naturalnych lub wytworzonych oraz mieszanin tych kruszyw przewidzianych do wykorzystania w betonach, zaprawach i masach do fugowania, mieszaninach i procesach ochrony powierzchniowej jak również do zastosowań budowlanych opartych na mieszaninach niespojonych lub związanych hydraulicznie.
Niniejsza norma europejska obejmuje kruszywa lekkie pochodzenia mineralnego o gęstościach rzeczywistych 2000 kg/m3 (2,000 Mg/m3) lub gęstościach nasypowych nieprzekraczających 1200 kg/m3 (1,200 Mg/m3), w tym:
a) naturalne kruszywa lekkie;
b) kruszywa lekkie wytworzone z materiałów naturalnych;
c) kruszywa lekkie wytworzone z produktów ubocznych procesów przemysłowych lub poddanych recyklingowi materiałów źródłowych;
d) kruszywa lekkie jako produkty uboczne procesów przemysłowych.
Lista materiałów źródłowych oraz konkretnych materiałów znajdujących się w zakresie niniejszej normy zawarta jest w Załączniku A (normatywnym).
UWAGA Poddane recyklingowi kruszywa pochodzące z odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz popiołu paleniskowego ze spalarni stałych odpadów komunalnych są objęte normami EN 12620, EN 13043, EN 13139 i EN 13242.
Niektóre kruszywa lekkie przewidziane do konkretnych zastosowań są objęte osobnymi europejskimi normami produktowymi (Załącznik B, normatywny).
Wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej nie mogą w równym stopniu dotyczyć wszystkich rodzajów kruszyw lekkich. Podane wymagania i tolerancje można dostosować do konkretnych zastosowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Kruszywa lekkie
Data publikacji 08-07-2016
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13055:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13055-1:2003 - wersja polska, PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - wersja polska, PN-EN 13055-2:2006 - wersja polska
ICS 91.100.15